Introducing The Best Dentists Throughout Iran
اصفهان - خیابان سهروردی
خیابان باغ زیار - پلاک 66
021-44963604
031-37740780
Info@omidansalamat.ir
Omidantakhfif@Yahoo.com

شرکت امیدان تخفیف ایرانیان به شماره ثبت : 61467 با همکاری کارشناسان حوزه های مختلف پزشکی و با هدف تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه و کاهش هزینه های مرتبط با بخش سلامت و درمان و با عنایت به کاستیهای موجود در صنعت بیمه کشور و معرفی مراکز درمانی و دندانپزشکان و پزشکان متبحر و خوشنام به مشترکین خود ، اقدام به ارائه کارت کمک هزینه خدمات پزشکی و دندانپزشکی با نام کارت امیدان سلامت نموده است.
رئیس هیئت مدیره : آقای حسام دستجردی
شماره ملی: 1289247838
مدیر عامل : خانم نسیم مهدی پور
شماره ملی : 5830013622